Петиція як мовленнєвий жанр українського президентського дискурсу

Автор(и)

  • Любов Завальська Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна

Ключові слова:

президентський дискурс, політичний дискурс, мовленнєвий жанр, петиція, комунікативна інтенція, перлокутивний ефект

Анотація

Статтю присвячено аналізу системи мовленнєвих жанрів сучасного українського президентського дискурсу. Дослідження президентського дискурсу як одного з різновидів політичного дискурсу виконано в комунікативно-прагматичному аспекті. Це передбачало врахування особливостей комунікативної взаємодії учасників політичної інтеракції, обраних стратегій і тактик спілкування та виявлення комунікативних інтенцій. Розглянуто один з нових жанрів українського президентського дискурсу – петиція Президенту України. Проаналізовано петиції громадян до Президента за 2015-2023 роки та визначено структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні риси цього жанру. Враховано дистанційний та опосередкований характер петицій як жанру електронної комунікації глави держави з громадянами України. Схарактеризовано основні комунікативні стратегії мовців у петиціях та специфіку комунікативної поведінки Президента як адресата та відповідача. Зосереджено увагу на мовних засобах досягнення перлокутивного ефекту в мовленнєвому жанрі петиції. Визначено комунікативну інтенцію спонукання як основну в петиції, що зумовлює реалізацію мовленнєвих актів пропозиції та прохання. Розглянуто двокомпонентну структуру петиції та проаналізовано власне звернення мовця та відповідь адресата в комунікативній взаємодії за участю непрямого масового адресата. Розглянуто структурні елементи відповіді Президента як складника мовленнєвого жанру петиції та визначено її перформативний характер. Схарактеризовано проблеми досягнення перлокутивного ефекту в петиціях та низьку дієвість у політичному дискурсі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-19

Як цитувати

Завальська, Л. . (2024). Петиція як мовленнєвий жанр українського президентського дискурсу. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта, (ХХ), 63–71. вилучено із http://ohiienko.kpnu.edu.ua/article/view/300154